امروز حمل و نقل بعنوان یکی از شاخصه های توسعه یافتگی نقش مهمی در تکامل جوامع بشری داشته و توسعه شبکه آزادراهی در کشور نیز به جهت ایجاد امکان ارتباط سریع و پرظرفیت مابين مراكز صنعتی و تولیدی با نقاط جذب و مصرف محصولات و همچنین پایانه های صادراتی از اولویتهای توسعه بلند مدت کشور است که در اسناد مختلف از جمله طرح پایه آمایش استانها بعنوان یکی از اهداف اصلی برنامه های توسعه استانی و ملی مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

آزادراه پل زال – اندیمشک نیز جهت تکمیل شبکه آزادراهی تهران – بندر امام احداث شده است که با بهره بردای از این آزادراه و تکمیل قسمتهای باقیمانده بين اراک و خرم آباد و اندیمشک تا اهواز علاوه بر کاهش قابل ملاحظه در طول ۱۷۰ کیلومتری محور مذکور، زمان سفر و مصرف سوخت و استهلاک وسائط نقلیه و تقليل خطرات جاده ائی، تاثیر بسزایی در ایجاد ارتباط مناسب و بهره برداری از ظرفیت کامل بندرامام که بزرگترین بندر ایران در شمال خلیج فارس است دارد.