باتوجه به فرضیات زیر دوره احداث و بهره برداری و بازگشت سرمایه جمعا برابر 27.۵ سال در نظر گرفته شده است:

آمار ترافیک روزانه سال ۱۳۹۲ : ۸۴۰۰ دستگاه

سواری36
وانت و مینی بوس27
اتوبوس و کامیون دو محور10
بیش از دو محور و تریلی27
شروع پروژه سال1390
مدت قرارداد۴۰ ماه (۳۰ ماه تسریع شده)
برآورد سرمایه گذاری۳۲۹۴ میلیارد ریال
سهم وزارت راه و ترابری65 درصد
برآورد هزینه های جانبی و مالیات برارزش افزوده17 درصد
برآورد هزینه های ارزیابی50 میلیارد ریال
برآورد هزینه های اخذ عوارض و شرکت سرمایه گذار10 درصد
عمر مفید روکش آسفالت12 سال
برآورد هزینه روکش مجدد آسفالت25 میلیارد ریال
زمان مورد نیاز روکش مجدد آسفالت12 سال
سود و کارمزد دوره ساخت و بهره برداری24 درصد متغیر
نرخ عوارض سواری سال اول30 هزار ریال