همزمان با اجرای عملیات آزادراه خرم آباد – پل زال مناقصه مربوط به پروژه آزادراه پل زال – اندیمشک نیز در سال ۱۳۸۴ برگزار لیکن عمدتاً به دلیل مشکلات مالی عملیات اجرائی آن از اوائل سال ۹۰ آغاز گردید. خلاصه سوابق پروژه به شرح ذیل است:

شایان ذکر است انجام مطالعات فاز یک و فاز دوم مسیر و ابنیه خاص و تصویب آنها پس از عقد قرارداد بدون تاخیر در اجرای عملیات انجام شده است.