قباد چوبدار

تکمیل کریدور ترانزیت خزر به خلیج فارس با آزادراه پل زال- اندیمشک

با سلام و عرض ادب و احترام، به عنوان کوچک ترین عضو خانواده آبادراهان پارس و به نمایندگی از طرف ایشان مراتب شکرگزاری عمیق خود را از خداوند متعال که در همه مراتب ما را در سایه حمایت های کریمانه اش قرارداد و قادر ساخت که در آستانه تحول بزرگ طبیعت در جهت ارتقاء آسایش و امنیت مردم شریف ایران گام دیگری برداریم اعلام می دارم، آزادراه پل زال- اندیمشک که با تاییدات ایزد منان و همکاری صمیمانه تمامی دوستان و همکاران به بهره برداری رسید، آخرین بخش از کریدور ترانزیت خزر به خلیج فارس است که نه تنها یکی از آرزوهای هزاران ساله در ایران بزرگ، بلکه کشورهای همسایه است. بر خود واجب می دانم از زحمات و حمایت های مؤثر همه دست اندرکاران به ویژه وزرای پیشین آقایان دکتر بهبهانی و مهندس نیکزاد، آقای دکتر آخوندی و معاونین محترمشان در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، آقای مهندس رهنما، آقای مهندس صادقی، آقای دکتر نورزاد، معاونین محترم ساخت و توسعه آزادراه ها آقای مهندس الله وردی و آقای مهندس احمدی نوری، مجری محترم آقای مهندس بصیری و مهندسین مشاور ایران استن و همه دست اندر کاران اعم از مدیران و کارشناسان معاونت ساخت و توسعه آزادراهها و ذی حساب محترم، تشكر خاص از معاونت ساخت و توسعه راهها آقای دکتر خادمی و همکاران عزیز شرکت آباد راهان پارس به خصوص جناب آقای مهندس خاشع و مسئولین محترم استانی و محلی و مردم شریف منطقه، تشکر و قدردانی نمایم. یاد همکارانی را که در راه توسعه و پیشرفت کشورمان در این پروژه جانشان را از دست دادند گرامی می دارم.

با آرزوی سربلندی ایران عزیز و کسانی که افتخارشان ساختن وطن شان است.

قباد چوبدار