نصرالله دهقانی

در گفت و گو با مهندس نصرالله دهقانی مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان مطرح شد:

احداث آزادراه پل زال – اندیمشک تسخیر قلل سر به فلک کشیده زاگرس

توسعه زیرساختهای حمل و نقل استان خوزستان که به عنوان شاخص مهم توسعه اقتصادی در استان مطرح است و تأثیر بسزایی در توسعه و شکوفایی اقتصاد منطقه خواهد داشت. در ادامه مشروح گفت و گوی ما را با مهندس نصرالله دهقانی، مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان از نظر می گذرانید:

در رابطه با روال اجرایی این پروژه در استان توضیحاتی را بفرمایید؟

پروژه مذکور در منطقه ای کوهستانی و با عبور از قلل سر به فلک کشیده زاگرس و طبیعت سخت منطقه اجراء گردید با این وجود مطابق برنامه زمان بندی و با پیشرفت فیزیکی مناسبی در زمان مقرر به پایان رسید که در حال حاضر شاهد افتتاح و بهره برداری آن هستیم.

بهره برداری از این پروژه چه فوایدی برای استان خوزستان به همراه خواهد داشت؟

افتتاح این پروژه به عنوان شاخص مهم توسعه اقتصادی در استان مطرح است که تاثیر بسزایی در توسعه و شکوفا اقتصاد منطقه خواهد داشت. این آزادراه باعث تسهیل دسترسی به مراکز صنعتی و جمعیتی کشور گردیده و با عنایت به این که حمل و نقل ایمن، سریع و کم هزینه یک مزیت رقابتی در عرصه تجارت و تولید محسوب می گردد با فراهم آمدن زیرساخت های لازم، امکان حداکثر بهره برداری برای تجار و تولید کنندگان ایجاد می شود. افزون بر این، پروژه مذکور باعث کاهش آلاینده های زیست محیطی، رشد اشتغال مولد، توسعه گردشگری، کاهش سوخت خواهد گردید.

به طور کلی وضعیت استان خوزستان را در حوزه زیرساخت های حمل و نقل چگونه ارزیابی می کنید؟

موقعیت استراتژیک جفرافیایی با دسترسی به آب های آزاد امکان استفاده از حمل و نقل ترکیبی، احداث کریدور شمال – جنوب که ارزان ترین مسیر حمل و نقل کالا از آسیای میانه به اروپا است و سایر پتانسیل های بالقوه استان، ایجاب می کند که به منظور بالفعل سازی این استعدادها توسعه زیرساخت ها با سرمایه گذاری بیش از گذشته، خصوصا در زمینه تکمیل شبکه آزادراهی و بزرگراهی استان انجام پذیرد.

در پایان اگر نکته خاصی هست که مایل به بیان آن هستید بفرمایید؟

احداث آزادراه انديمشک – پل زال به واقع نماد خودباوری مهندسین ایرانی است. در اینجا لازم می دانم از کلیه برنامه ریزان، مجریان، مهندسان و کارگران ایرانی که با تلاش شبانه روزی این پروژه بزرگ را به سرانجام رساندند تشکر نمایم.