شرکت آباد راهدار پارس به عنوان زیر مجمعه گروه بین المللی آباد راهان پارس، در شرکت‌های تابعه ( شرکت آزادراه زال ) در نظر دارند به منظور تکمیل نیروی انسانی خود نسبت به استخدام نیروهای متخصص فارغ التحصیل دانشگاه های معتبر در رشته‌های (مهندسی عمران (گرایش راه و ترابری)، مهندسی نفت، مهندسی معدن، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، حسابداری، امور مالی، امور اداری و منابع انسانی) با شرایط زیر اقدام نمایند:

[quform id=”1″ name=”آگهی استخدام شرکت آباد راهدار پارس”]